Vooruitgang

VooruitgangWe leven langer dan ooit, zijn gezonder dan ooit, we baden in comfort en laten ons bijstaan door steeds verfijndere technologische hulpmiddelen. En toch worden we er de afgelopen decennia niet of nauwelijks blijer en gelukkiger van. Integendeel, lijkt het zelfs: we lijken wel steeds angstiger, somberder en zorgelijker te worden. Misschien is er wel fundamenteel iets mis. Niet met onszelf, maar wel met de wijze waarop wij tegen de wereld en de samenleving aankijken. En met de wijze waarop wij die wereld en samenleving gereed maken voor de toekomst.

ChagrijnChagrijn

Veel moderne ontwikkelingen zijn toe te juichen maar hebben ook een keerzijde waarmee we moeten leren omgaan. Zo heeft het internet van de wereld een dorp gemaakt. Informatie is er in overvloed en overal mogen we onze mening over geven. Het is voor een individu al snel te groot, te ingewikkeld en te veel. We willen multitasken maar dat kunnen we helemaal niet zo goed en onze mening mogen we dan wel geven maar niemand die daar naar luistert.

In de jacht naar meer welvaart zet de politiek in op schaalvergroting en marktwerking. De markt is een krachtig ordeningsmechanisme maar zonder adequate inkadering en correctie leidt die zelden tot gewenste uitkomsten. Dat is de afgelopen decennia onvoldoende onderkend. Zo zijn we de zeggenschap over onze bedrijven kwijtgeraakt. De multinationals prediken hoge idealen maar de praktijk leidt keer op keer tot banale toestanden. Zo betalen ze nauwelijks belasting en stijgen de inkomens van bestuurders terwijl de werknemers moeten inleveren: vrij verkeer van werknemers is een groot goed maar waar veel mensen willen werken en slecht zijn georganiseerd, is het resultaat in liberale markten voorspelbaar. Terwijl de vaste baan geleidelijk steeds zeldzamer wordt, worden de mazen in het sociale vangnet steeds groter en vallen velen er doorheen.

Door de eenzijdige focus op welvaartsmaximalisatie, met de markt als heilige graal moeten we ieder jaar kiezen voor verzekeraars, leveranciers van nutsvoorzieningen en in toenemende mate over de opbouw van ons pensioen etc. Het zijn complexe onderwerpen waar we niet zo goed in zijn. Kiezen leidt hier al snel tot meer frustratie en minder welzijn.

Complexiteit en onzekerheid, gebrek aan controle, een vangnet en invloed staan ‘het goede leven’ in de weg. Gelukkig zijn we daar niet continu mee bezig maar wanneer zo af en toe bij verkiezingen onze mening wordt gevraagd dan komen het chagrijn en de frustratie tot uiting.

ImpasseImpasse

De westerse wereld verkeert in een impasse. Er zijn met regelmaat crises op het gebied van de economie en het milieu. Hoge werkeloosheid, toenemende ongelijkheid en hoge immigratie leiden tot sociale spanningen en verminderd vertrouwen in de politiek en de toekomst. Daarbij voltrekken technologische – en geopolitieke verandering zich zo snel dat ze ons boven het hoofd dreigen te groeien.

Er leeft zowel een gevoel van richtingloosheid als het idee op een doodlopende weg te zijn beland. Eenzijdig inzetten op economische groei om deze problemen en gevoelens aan te pakken blijkt achterhaald. Daarvoor zijn de problemen te divers en onderling verweven.

Politieke gemeenschappen hebben een verhaal nodig, waarin ze kunnen geloven. Een dergelijk motiverend en bindend verhaal is uit het zicht verdwenen. Deze site heeft de ambitie om een nieuw verhaal op maatschappelijke ontwikkeling te vinden en om dit in goed overleg verder uit te werken tot ‘een beter kijk op groei’. Iedereen die denkt dat het beter kan, wordt uitgenodigd om dit verhaal vorm te geven.