Maatregelen voor welzijn

Onderzoeken van het CPB wijzen erop, dat er circa 10% van de bevolking arm is. Nog eens 10% van de mensen leeft in een sociaal isolement, een fnuikende factor als het om geluk gaat. Een kleine 1% zit in de gevangenis. Psychiatrische ziekenhuizen en soortgelijke instellingen hebben patiƫnten die in het algemeen een lagere score op geluk laten noteren. Mensen met problemen zijn vaak in meerdere statistieken terug te vinden. Een realistische aanname is dat 15% van de mensen minder functioneert met een lage rapportage op geluk als gevolg. Die rapportage is te verhogen met een juiste set aan maatregelen en dat zal een grote uitwerking hebben op het collectieve cijfer voor geluk. Denk daarbij concreet aan: het investeren in geestelijk gezondheidszorg, aanleren van levenskunst, coaching, armoede bestrijden, bestrijden van eenzaamheid, overbelasting, depressie, overmatige angst, vergroten van zelfredzaamheid en vermindering van keuzestress.