Politiek

Bestendig welzijn is het ultieme doel voor Politieke_wolfmaatschappelijk ontwikkeling. Dat geldt voor al de gangbare politieke partijen, maar blijft meestal impliciet. Iedere partij benadrukt specifieke waarden. De één legt de klemtoon op vrijheid, de volgende op solidariteit, rechtvaardigheid of duurzaamheid.

Welke waarden staan bij een betreffende partij voorop en hoe verhouden die zich tot anderen? Wat is het doel van de organisatie en zijn er nog hogere doelen aan te wijzen? Welke dogma’s zitten er achter het handelen? Mogen deze onuitgesproken blijven of moeten die onderdeel worden van moderniseringsprogramma’s?

Welke insteek wordt primair gehanteerd? Wordt bijvoorbeeld de maatschappij benaderd via een individueel perspectief, de gemeenschap, de Staat of een internationaal perspectief? Hoe wordt in de partij het verband gelegd tussen economie, welzijn en duurzaamheid? Bestaan er concrete ideeën over de rollen van maatschappelijke instituties, internationale taakverdeling en de vitaliteit van de democratie? Hoe verhoudt zich dit idee tot de waargenomen werkelijkheid en welke consequentie moet daaruit getrokken worden?

Partijideologieën zijn te moderniseren met het idee van bestendig welzijn zonder het eigen karakter te niet te doen: een aansprekende weg om in de 21e eeuw politiek te bedrijven.