Individueel

Goed functioneren, ligt aan de basis Functionerenvan goed doen. Gelukkigere mensen zijn betere burgers, politiek minder extreem, ze werken beter, hebben meer verdienvermogen en zijn meer bereid om hun belasting te betalen. Ze staan meer open voor collectieve zaken, zoals duurzame ontwikkeling. Gelukkige mensen besteden veel tijd aan familie en vriendschappen, zijn aardiger voor elkaar en zorgen beter elkaar: geluk versterkt zich in deze zin. (zie video )

Over wat ons gelukkig maakt, bestaat veel kennis, maar die kennis is minder wijdverbreid. Ook bestaan er veel misverstanden over geluk. Wat kan het individu zelf doen aan zijn geluk en hoe is het individu vanuit de maatschappij te ondersteunen? Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van welzijnsaspecten in het onderwijs, coaching trajecten, meer expliciet inrichten van de gezondheidszorg op welzijnsaspecten, zelfstudie en cursussen. Mensen zijn niet altijd in de positie om de juiste dingen te doen. Een duwtje in de rug kan dan helpen. Wanneer is ondersteuning gewenst? En, wie zijn de aangewezen personen en instanties om hulp te geven? Welke arrangementen leiden tot resultaat en hoe kan daarin worden voorzien?

Op de persoon gerichte informatie over geluk is te vinden in de blog. Voor het opdoen van inzichten over geluk in groepsverband zie bijvoorbeeld het Happy Planet PlatformduurzaamgelukAmsterdam smart city. Voor Engelstalige sites zie action for happinessHappy City.