Burgerinitiatieven

Iedere partij binnen de civil society Burgerinitiatievenkan werken aan WO: de meeste zijn er al impliciet mee bezig. Bij het werken aan bestendig welzijn ligt de specifieke rol die een partij speelt aan de basis. Vanuit deze positie zijn de mogelijkheden te onderzoeken. Dat geldt zowel voor het gezin, de vereniging, de stichting of iedere andere organisatievorm.

Links:

De MAEXchange somt tal van initiatieven op

De energietransitie van onderaf