Beleidsmatig

Beleid moet een zekere samenhang en richting hebben.Brug Sturen op WO geeft hiertoe bij uitstek de mogelijkheden. Ieder beleidsaspect is zo te benaderen. Dat loopt van de ruimtelijke ordening, het technologiebeleid, het sociale beleid tot het financiële beleid. Ook is de wetgeving en de uitvoering daarvan vanuit dit idee op te zetten. Ieder beleidsniveau, van deelgemeenten tot de VN kan ermee aan de slag. Het is toepasbaar bij ieder onderdeel van de beleidscyclus. Met ‘bestendig welzijn’ als beleidsdoel wordt het eenvoudiger om over schuttingen heen te kijken. Een rationele – en coherente beleidsvorming komt zo een stap dichterbij.

Geen gebrek aan handelingsperspectief maar wat specifieke mogelijkheden zijn, zal van situatie tot situatie verschillen. Wat is de specifieke functie van de organisatie en hoe past die in het grotere geheel? Welke kennis bestaat er over welzijn en duurzaamheid en hoe is deze op een hoger plan te krijgen? Het zijn slechts enkele vragen maar het is een begin. Hoe beleidsmakers burgers meer kunnen betrekken bij het actief vormgeven van de samenleving wordt uitgewerkt in het WRR-rapport Vertrouwen in burgers.

Zie bijvoorbeeld de  ‘Brainpool final conference’ of vraag de werkbladen van de GDi op voor een toegankelijk instrument op gemeentelijk niveau.

WO is ook te benaderen vanuit het programma Alles is gezondheid .