Transitie

Een transitie is: “een fundamentele verandering van deLogo_transitie1 dominante structuur, cultuur en werkwijze op systeemniveau. Onder structuur verstaan we de institutionele opbouw, de fysieke structuur en economische structuur. Met cultuur bedoelen we het geheel van gedeelde beelden en waarden die gezamenlijk het perspectief vormen van waaruit men denkt en handelt. En met werkwijzen bedoelen we handelingen, routines, regels en gedrag. Anders gesteld: een transitie is een fundamentele omslag in denken en handelen op systeemniveau …” (zie p.37)

We schuiven op naar een andere kijk op groei.  Door het proces expliciet te maken is het actief te sturen en te versnellen. Verandering kan vorm krijgen door:

  1. Generatie van overzicht en inzicht. Het conceptuele model op deze site werkt daarbij vanuit een systeemperspectief en sluit aan bij rollen van maatschappelijke instituties (westers perspectief).
  2. Waarden, beelden en uitgangspunten die stilzwijgend achter ons denken en handelen zitten ter discussie te stellen (Bron: Social learning, p.190).

Leren

  1. Basale mogelijkheden voor verandering te onderscheiden. Zo kan verandering vorm krijgen door een goed verhaal, het benutten van crisis en door machtsuitoefening. Respect voor de liberaal-democratische traditie betekent dat er een voorkeur is voor een goed verhaal en dat er grenzen zijn aan machtsuitoefening. Positieve strategieën weten in te spelen op noties van welzijn. Expliciete kennis over welzijn is daarbij behulpzaam(zie Model, Individueel).

De zittende macht heeft vaak geen baat bij verandering. Slimme strategieën houden daar rekening mee. Bijvoorbeeld door de macht te paaien, te omzeilen of het opzetten van parallelle structuren zoals creatie van andere voedselketens. Het vinden van methoden voor het omgaan met de verschillende waardeoriëntaties en belangen van partijen is belangrijk. Voor omgaan met pluraliteit: lees verder …

4. Cultuurverandering en structuurverandering in relatie tot elkaar te zien.

Transitie1

Zonder cultuurverandering is structuurverandering maar beperkt mogelijk en omgekeerd. Het vinden van een subtiele mix van cultuurverandering en structuurverandering is de snelste weg naar WO.

  1. Top-down -, samenwerkings- en bottom-up strategieën. Top-down werkt het onderzoekconsortium WWWforEurope (2016). In de rapporten deel I en deel IIwordt een nieuwe ‘high-road’ strategie voor Europa uitgewerkt. Door integraal te werken aan economische dynamiek, duurzaamheid en inclusief welzijn ligt er een drievoudig dividend in het vooruitschiet, waarbij vooruitgang is te boeken op al de doelstellingen, zo laten de econometrische analyses zien.

Activering van het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, publiek private samenwerking staan in de belangstelling. Een breed scala van methoden is beschikbaar voor het werken aan WO. Methoden die wetenschapsdisciplines overstijgen worden uitgewerkt onder namen als Transdisciplinarity (zie voor een uitgebreidere beschrijving) en Integration and Implementation Sciences (zie toepassingen). Onder meer maatschappelijke structuren, complexiteit, rollen en belangen zorgen in de praktijk al snel voor beperkingen. Voor bottum up benaderingen zie de pagina’s onder Doen.

  1. Adequate aanwending van de juiste systeem- en beleidsniveaus. Bijvoorbeeld  WISE Well-being In Sustainable cities en Turas hebben interessante praktijkcases of zie voor verschillende case studies Brainpool Algemenen instrumenten voor beleidsvorming zijn bijvoorbeeld Integraal afwegingskader beleiden de EU Roadmaps / Impact Assessments.
  1. Geen enkele aanpak is zaligmakend. Voor het vinden van de juiste balans kan uiteindelijk alleen maar een beroep worden gedaan op het gezonde verstand. Een pleidooi voor wijsgerigheid: lees verder …