Natuurlijke systeem

Als de Aarde vergaat, vergaan wij ook. Logo_natuurlijk_systeemDeze waarheid vormt een oerangst van de mens. Betrekkelijk nieuw is het groeiende bewustzijn van de sterke wisselwerking tussen de natuurlijke en de menselijke systemen, én van het feit dat het evenwicht tussen ons en ‘moeder Aarde’ zoek lijkt te raken. Intuïtief voelen we dat daarmee niet alleen ons voortbestaan, maar ook ons ‘geluk’, ons collectieve welzijn in gevaar komt.

Zonder vitaal natuurlijk systeem ontbreken de voorwaarden om tot hoog welzijn te komen. dat geldt niet alleen op de lange termijn maar ook in het hier en nu. Welzijn en duurzaamheid zijn maar al te vaak twee zijden van de medaille.

Natuurlijke_systeem

Het Living Planet report van het WNF geeft ieder jaar een overzicht hoe de natuur er voorstaat. Planetary bounaries is een ander framewerk dat duidelijk maakt dat grenzen in zicht zijn of zelfs worden overschreden. Dat geldt ook voor de IPCC-rapportages over de opwarming van het klimaat. Ook de toenemende grondstoffen schaarste kan op langere termijn problematisch worden. Dit vestigt de aandacht op recycling.

 

Demografische ontwikkelingenDemografische_ontwikkelingen

De mondiale ecologische voetafdruk = de gemiddelde voetafdruk per persoon x de omvang van de bevolking. Zowel de gemiddelde voetafdruk per persoon als de omvang van de bevolking stijgen snel. Bevolkingspolitiek met respect voor mensenrechten is gewenst.

De westerse bevolking verliest mondiaal gezien aan invloed door: een afnemend aandeel in de wereldbevolking, vergrijzing en snelle economische groei in niet westerse landen en daarmee samenhangende toenemende politieke invloed en militaire macht. Invloed is belangrijk als het aankomt op de verdeling van schaarse middelen.

De autochtonen westerse bevolking krimpt in veel landen terwijl de bevolking stijgt door immigratie. Dat geeft spanningen waar de traditionele politieke partijen niet zo goed raad mee weten.