Home

Vooruitgang

Iedereen wil een lang en gelukkig leven of welzijn dat bestendig is: welstendigheid.

Welstendigheid is collectief gezien hét doel voor maatschappelijke ontwikkeling dat breed kan overtuigen.

Geen enkel ander woord kan zo kernachtig het einddoel van al onze beleidsinspanningen aangeven. Daar is wel behoefte aan, want beleid zonder duidelijk doel wordt al snel conflicterend, suboptimaal, contraproductief en irrationeel.

Wanneer we erin slagen om ons welzijn te verdiepen, te verbreden en te bestendigen dan is er sprake van vooruitgang of Welstendige Ontwikkeling.

Hoe in Welstendige Ontwikkeling is te voorzien (menu ‘model’) en hoe dit idee verder te ontwikkelen (menu ‘doen’) is het onderwerp van deze website.

Trend

Welstendige ontwikkeling staat in een 2500 jarige filosofische traditie van denken over ‘het goede leven’ en bouwt voort op inzichten uit wetenschap en politiek. Soortgelijke groeinoties worden uitgewerkt onder namen als Beyond GDP (EU), Sustainable Development Goals (SDG’s) en World Happiness Report (VN), New Approaches to Economic Challenges (NAEC) of het Better Life Initiative (OESO) en Gross National Happiness.

Begrippen als geluk, welzijn, gezond, ‘kwaliteit van leven’ of brede welvaart worden bij de verschillende uitwerkingen voorop gezet. De overeenkomsten zijn eenvoudig te vinden maar er zijn ook subtiele verschillen.